Neem, bij klachten van verkoudheid of koorts, vooraf een Covid zelftest af!

Huisartsenpraktijk Niemantsverdriet, Struik & Veraart

Wetenschappelijk onderzoek

 

Aware Hiv

Wij werken mee aan onderzoek van het ErasmusMC naar de inzet van Hiv-testen in de huisartspraktijk. We bieden mensen laagdrempelig aan Hiv-test aan. Meer informatie op awarehiv.com .

CoV-Early - behandeling van Covid-19

Wij werken mee aan onderzoek van het ErasmusMC naar een behandeling voor Covid-19. De CoV-Early studie onderzoekt of behandeling met plasma met daarin antistoffen tegen het coronavirus de genezing van Covid-19 kan versnellen, het aantal opnames in het ziekenhuis kan verminderen en sterfgevallen kan voorkomen. Bent u 50 jaar of ouder en in de afgelopen 7 dagen positief getest op het coronavirus, dan kan u mogelijk meedoen met dit onderzoek. Kijk voor meer informatie op cov-early.nl.

 

Het IPCI-project

Wetenschappelijk onderzoek met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.

Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information), onderdeel van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam, probeert met behulp van de verzamelde gegevens van meerdere huisartsen in Nederland een antwoord te geven op vragen als: welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke ziekten en waarom? Leidt het gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel? Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen? Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk nieuwe bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken en behandelmethodes beter af te stemmen op u als patiënt.

Uw gegevens

Uw huisarts werkt mee aan dit onderzoek. Dat mag natuurlijk niet zomaar. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt horen.

Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht die erop let dat de verzamelde gegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Bezwaren?

Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht om medewerking te weigeren. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.

Voor meer informatie: zie ipci.nl.