Neem, bij klachten van verkoudheid of koorts, vooraf een Covid zelftest af!

Huisartsenpraktijk Niemantsverdriet, Struik & Veraart

Veelgestelde vragen

Wie is mijn dokter?

Wij zijn een groepspraktijk waarin meerdere huisartsen werkzaam zijn, dokter Niemantsverdriet, dokter Struik en dokter Veraart. U heeft dus drie huisartsen. Wanneer u een voorkeur heeft voor één van de artsen, dan proberen wij daar bij het maken van afspraken zo veel mogelijk rekening mee te houden.

 

Wat moet ik doen als de dokter met vakantie is?

De praktijk is in principe nooit gesloten. Wanneer één van de artsen afwezig is i.v.m. vakantie, nachtdienst of nascholingen, dan kunt u bij één van de andere artsen terecht.

 

Kan ik een doktersverklaring krijgen?

De Nederlandse artsenfederatie KNMG heeft als standpunt dat behandelend (huis)artsen geen verklaringen afgeven over hun eigen patiënten waarbij zij een oordeel geven over de geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet uw eigen huisarts. Wel is het mogelijk dat een dergelijke onafhankelijke arts, met uw toestemming, informatie opvraagt bij uw huisarts. 

Ten overvloede: uw werkgever mag dus ook geen doktersverklaring van u eisen, maar dient u te verwijzen naar de bedrijfsarts of arbodienst.

Voor meer informatie, download Knmg-brief Geneeskundige verklaring.

 

Waar kan ik aanvullend onderzoek laten doen?

Voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek (rontgenfoto’s, bloedafname etc) werken wij voornamelijk samen met de volgende instanties

Star MDC

Havenpolikliniek

Sint Franciscus Gasthuis

Erasmus MC (geen röntgenfoto's)

 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wij willen u als praktijk zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. In dat geval heeft u de mogelijk een klacht in te dienen. Hier leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 

Wat kost een bezoek aan de huisarts?

Een bezoek aan de huisarts is opgenomen in de basisverzekering. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar deze zorg volledig vergoed. In tegenstelling tot de ziekenhuiszorg, valt de huisartsenzorg niet binnen het eigen risico. Dit betekent dat wanneer u in Nederland verzekerd bent, u in geen geval hoeft te betalen voor een bezoek aan de huisarts. Wel is het mogelijk dat aanvullende onderzoeken (bloed prikken, rontgenonderzoek) of verwijzingen naar het ziekenhuis kosten met zich meebrengen, omdat dit wel binnen het eigen risico valt. Meer informatie over de zorgverzekering vindt u hier. Als u twijfelt of bepaalde zorg voor u vergoed wordt, raadpleeg dan uw polis of zorgverzekeraar.