Neem, bij klachten van verkoudheid of koorts, vooraf een Covid zelftest af!

Huisartsenpraktijk Niemantsverdriet, Struik & Veraart

Toestemming LSP

 

Betere zorg door goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners maken daarom gebruik van een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners: de zorginfrastructuur van het LSP (Landelijk Schakel Punt). 

Uw huisarts mag uw medische gegevens uiteraard alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij uw huisarts. U kunt uw toestemming ook online veilig regelen via www.ikgeeftoestemming.nlOp deze site vindt u ook meer informatie over het LSP.